Många bäckar små…

2006-07-07

Det är ett antal lönedelar som är förhandlade men ännu inte utbetalda. Här kommer en sammanställning över vad som är att vänta.

Julilönen
Retroaktiv lön april och maj, avtal 2006 1200 kr
Fel på semesterlön 598 kr

Augustilönen
Nivåhöjning och retroaktiv lön för grupptillägg från novemberrevisionen – varierar
“57”-kronan för år 1 (nytt lönesystem) 684 kr

Novemberlönen
Engångsbelopp till de på montering och logistik
som låg i nivå 5 och 6 den första april, avtal 2006 1000 kr

Observera att en del belopp reduceras med frånvaro. Det kan också bli en liten justering på sjuklönen som arbetsgivaren betalar.

joc