Många frågor om lönesystem och lönebesked

2006-04-28

Metallklubben har det senaste dygnet fått en hel del frågor med anledning av att lönebeskedet kommit. Det är många som har frågor kring de två första raderna på lönebeskedet – månadslön och extralön.
Här kommer några svar på de frågor som vi fått.

Varför har extralön bytt namn? Är det någon skillnad?

Det finns ingen avtalsmässig orsak till att extralön bytt namn till ”extralön/tf PA 80”. Företaget och Proffice har uppenbarligen ansett vara en bra idé att byta namn på extralön. Någon praktisk betydelse har inte namnbytet.

Vad är månadslön?
Din månadslön är den sammanlagda summan av månadslön och extralön på lönebeskedet. Extralön är alltså en del av den ordinarie månadslönen.

Vad ingår i månadslön?
I månadslön (rad ett på lönebeskedet) ingår den individuella befattningstrappan och anställningstidstillägget. Värdet på dessa hittar på hemsidan under fliken ”Avtal och Löner/Lön”.

Vad ingår i extralön?
I extralön (rad två på lönebeskedet) ingår Grupptillägg, Samordnartillägg och OB-VAT.
Värdet på dessa hittar på hem-sidan under fliken ”Avtal och Löner/Lön”.

Min Extralön höjdes med fyra kronor varför?
Från den första april höjdes OB-VAT från 146 kr till 150 kr. Det är denna höjning på 4 kronor som gör att extralön ökade med fyra kronor.

Min månadslön minskade och extralön ökade med 500 kr, varför?
I det nya lönesystemet så ligger samordnartillägget under extralön. Därför har månadslön minskat med 500 kr medan extralön ökat med motsvarande belopp.

Min månadslön ökade men samtidigt minskade extralön med samma summa, varför?
Det finns två förklaringar till detta:
Orsak 1. Du fick en ökning i befattningstrappan på 1000 kr. Vid lönerevision i november fick du inget tilldelat grupptillägg, därför så sjunker extralön. Eftersom du hade fullt grupptillägg i det gamla lönesystemet blir din sammanlagda månadslön densamma.

Orsak 2. Du fick en ökning i befattningstrappan på 1000 kr. Vid lönerevision i november fick du också grupptillägg. Det nya lönesystemet har alltså gett dig en löneökning. Men nu har vi en tillfällig överenskommelse om en löneglidningsspärr på 0,3 %. I den finns det en prioriteringsordning om inte pengarna räcker till alla höjningar. Alla höjningar i ATT, tariff och befattningstrappa gick att genomföra medan det inte fanns pengar till grupptillägget. Därför har du en fordran på företaget så snart det finns pengar i systemet. När vi får ”Nya pengar till systemet” så får du din löneökning.

GuPe/JOC