Många har fel på lönen!

2006-10-31

Tyvärr har det uppstått fel på lönerna för många på företaget den senaste löningen som vi fick nu i slutet av oktober. De fel som hitintills är upptäckta kommer att åtgärdas. Titta gärna lite extra på lönebeskedet för att se om det uppstått underligheter på din lön.

Fel på extralön

Ett fel som uppstått är att de som bytt arbetstidsform har fått fel på sina extralöner. De kan röra sig om upp till 235 kr för lite i ersättning. Proffice har lovat att manuellt rätta till felet till nästa lön.

Fel på komptimmar
Ett par fall av felaktigt dragen komptid har upptäckts. Hur felet kunnat uppstå och om det är fler som är drabbade vet vi inte idag. Titta gärna på ert kompsaldo för att säkerställa att du inte tappat komptimmar.

Fel på anställning
Det finns exemplet på att man ”tappat” sin anställning. Övergången från PA80 till SAP har inte fungerat tillfredställande och då uppstår sådana problem.

Metallklubben uppmanar alla som upptäcker fel att kontakta lönekontoret ( HR servicecenter) här i Umeå för att felen ska åtgärdas.

Metallklubben
GuPe