Med livet som insats – Hälsolyft i arbetsmiljön

2006-11-08

Att trivas och känna sig trygg på arbetsplatsen och på fritiden har stor betydelse för vår hälsa.
Arbetsmiljön är viktig för vår hälsa och vår hälsa är viktig för arbetsmiljön

Målgrupp: Alla som tillhör ett LO förbund

Innehåll:
Det goda livet och det goda arbetet.
Hur kan jag förändra?
Hur fungerar vi människor? Individ, grupp.
Arbetsmiljöns fysiska aspekter och andra arbetsmiljöfaktorer

Omfattning:
Utbildningen pågår i 20 timmar fördelat på 3 dagar.
Dag 1 och 2, 08,30-16,00, dag 3 08,30– 12,00.
Onsdagar 5/12 6/12 och 12/12 – 2006

Ekonomi:
Deltagaren erhåller skattefritt stipendium på 80:-/tim .
Deltagar.avg. 500:- + material debiteras din fackliga org.

Anmälan: Ring eller skicka e-post till Joacim Eliasson 090-707669 joacim.eliasson@volvo.com senast den 15 November 2006.

Väl mött!

Joacim Eliasson
Studieorganisatör