Metall stämmer företaget till Arbetsdomstolen

2005-10-06
Den 22 september var det en central förhandling på företaget om upprepade brott mot Medbestämmandelagen och Teknikavtalet. I de lokala förhandlingarna mellan Metallklubben och företaget hade ingen enighet kunnat nås.

Metallklubben begärde då central förhandling för att en gång för alla reda ut frågan. Företaget var inte intresserat att hitta en lösning. Metall har då inget annat alternativ än att gå vidare i ärendet och stämma företaget till Arbetsdomstolen för brott mot MBL och brott mot Teknikavtalet.

Bakgrund:

Metallklubben har haft flera förhandlingar om brott mot MBL och Teknikavtalet. Det har framförallt handlat om att företaget inte informerat och förhandlat i samband med omflyttningar och omplaceringar, samt att man tillåtet arbete efter kl. 2400 utan nattdispens.

Metall har låtit ”nåd gå före rätt” ett antal gånger för att ge företaget chansen att bättra sig. Överträdelserna har emellertid fortsatt. Företaget sa vid det senaste tillfället blankt nej till ett lokalt skadeståndskrav på 10 000 kr.

Metallklubben har en omfattade dokumentation och menar att det handlar om systematiskt åsidosättande av de skyldigheter företaget har att informera och förhandla med den fackliga organisationen.

Metall har vid tidigare förhandling meddelat företaget att om brotten upprepas kommer Metallklubben att driva frågan vidare till central förhandling.

Central förhandling:
Metallförbundet tvekade inte att ta den centrala förhandlingen. Förbundet menade att brotten mot Medbestämmandelagen och Teknikavtalet var uppenbara. Under överläggningarna krävde Metall ett skadestånd på 50 000 kr.

Ombudsmannen från Teknikarbetsgivaren gjorde klart att man aldrig skulle acceptera ett skadestånd, men var öppen för andra lösningar för ”konfliktens lösande”. Metallklubben var öppen för att byta rubriken ”skadestånd” till något annat om det skulle kunna lösa förhandlingen. Ett konkret förslag gavs också.

Blankt Nej av företaget:
I förhandlingens slutskede stängde företaget dörren helt för en lösning av den centrala förhandlingen. Trots en övertygande och omfattande dokumentation om brott mot MBL och Teknikavtalet vägrade företaget lösa detta genom någon form av ekonomisk kompensation till Metallklubben. En utsträckt hand möttes av ett blankt Nej.

Arbetsdomstolen:
Metallförbundet förklarade att det inte ger något annat alternativ än att stämma företaget till Arbetsdomstolen. Det handlar om upprepade brott som fortsätter efter att Metallklubben tagit upp frågan och försökt hitta lokala lösningar.

Under den korta tid som gått sedan den centrala förhandlingen har nya fall av brott mot MBL kunnat konstateras. Handläggningstiden vid Arbetsdomstolen är lång och det kommer att dröja innan frågan kommer i domstolen.

Metallklubben
GuPe