Metallmedlemmarna röstade JA!

2005-12-20

Medlemsomröstningen om det nya lönesystemet är nu slutförd. Under tisdag eftermiddag genomfördes rösträkningen.

Röstresultatet ser ni här nedan. Det visar att en majoritet av metallmedlemmarna röstat JA till det nya lönesystemet.


Det är en stor del av metallmedlemmarna som har röstat i detta val. Normalt är 25% av arbetarna frånvarande så ett resultat där hela 78% har röstat är oerhört bra. Metallklubben vill tacka alla för det stora engagemanget i frågan.

Röstresultatet visar också att en femtedel av arbetarna är emot det nya systemet och istället var beredd att ta raka ackord. Röstresultatet för de olika driftsavsnitten kommer vi att redovisa i TRYCKET så snart det är möjligt.

Vi har nu mandat att avsluta förhandlingarna med företaget om det nya lönesystemet. De kvarstående punkterna som inte är lösta kommer att tas i förhandling under torsdagen.

Metallklubben
GuPe