Minustid dagarna före jul!

2005-12-01

På grund av problem att få fram bakaxlar till hytterna så kommer Gent att stanna 3 dagar, s k lay-offdagar. Göteborg kommer att stå 2 arbetsdagar.

Efter en diskussion inom samtliga gruppstyrelser så har metallklubbens förhandlingskommittén beslutat att skriva ett avtal om ”annorlunda hantering” av VAT-avtalet.

Överenskommelsen innebär att vi trycker ihop två minusveckor till samma vecka. Det blir vecka 51, dagarna innan jul. Vår bedömning är att medlemmarna ser positivt på överenskommelsen.
För respektive skiftform med Varierad Arbetstid – VAT, innebär överenskommelsen följande:

Dagtid:
Arbetet slutar torsdag 22 december klockan 10.48. Flex fungerar som vanligt.

Tvåskift:
Förmiddag vecka 51:
Arbetet slutar torsdag 22 december klockan 12.30..
Eftermiddag vecka 51:
Arbetet slutar onsdag 21 december klockan 23.36..

Treskift:
De som arbetar treskift ska minska sin arbetstid med 8,8 timmar under vecka 51. Om det inte är möjligt att minska arbetstiden med 8,8 timmar ska övertid utgå för den överskjutande tid man utför.

Ständig eftermiddag
De som arbetar ständig eftermiddag ska minska sin arbetstid med 9,2 timmar under vecka 51.

Ständig förmiddag
De som arbetar ständig förmiddag ska minska sin arbetstid med 9,4 timmar under vecka 51.

Värdet av OB – ska betalas:
För samtliga skiftformer gäller att värdet av den OB som skulle utbetalas vid en normal hantering av minustid även ska utgå vid detta tillfälle. Vi återkommer senare med tekniken för detta.

Metallklubben
GuPe