Negativt beslut om CKD

2006-01-02

Det nya arbetsåret var bara tre timmar gammalt när beskedet kom att packningen av monteringsmaterial (trimpackning) på CKD försvinner från fabriken. Platschefen Lage Lindfors höll en information om beslutet och vilka konsekvenser beslutet får för all personal på CKD.

Beslutet att flytta packningen av monteringsmaterial till Göteborg får till följd att det blir en övertalighet på ca 40 personer på CKD. En del av denna övertalighet var redan tidigare känd genom beslutet om direktleveranser till Iran. Det finns inte någon fastlagt tidplan, men företagets ambition är att flyttningen ska vara genomförd till semestern.

Företaget kommer inte att lägga något varsel med anledning av övertaligheten. Det kommer att tillsättas en arbetsgrupp som ska prioritera arbetet med övertaligheten. En del åtgärder som kan bli aktuella är t.ex.:
· Riktat avgångsvederlag på 150 000 kr.
· Avtalspensionering
· Möjlighet att flytta med till Tuve-fabriken
· Hemtagning av utlagda jobb
· Omplaceringar till i första hand monteringen

Metallklubbens kommentar
Beslutet är mycket olyckligt. Förutom att antalet arbetstillfällen minskar, så är det också en stor förlust genom att arbetsuppgifterna på CKD har kunnat utföras av personer som har olika former av rehabiliteringsbehov. Arbetsgivaren har emellertid fortfarande samma eller till och med ett ännu större ansvar för att ge personer med arbetsrelaterade problem ett vettig sysselsättning. Metallklubben menar att det vilar ett extra tungt ansvar för detta eftersom Volvo fattat beslutet fullt medveten om konsekvenserna.

Metallklubben kommer att delta i diskussioner och förhandlingar om åtgärdspaket. Inga omställningar eller omplaceringar kan ske förrän förhandlingar har genomförts. Metallklubben kommer att lägga stor vikt vid att företräda enskilda medlemmar som har varit eller är i någon form av rehabiliteringsåtgärd. Diskussioner och information kommer att hållas med berörd personal.

Metallklubben/JOC