Nej till omplacering från driftområde 2 och 3.

2006-02-01

Driftledningen har i förhandling på DO 2 och 3 begärt att drygt tio stycken metallare ska omplaceras till monteringen.

Gruppstyrelse kaross har inte accepterat dessa omplaceringar då det innebär att vi skulle gå underbemannade på både DO 2 och DO 3. Frågan kommer nu att flyttas upp till förhandling på företagsnivå.


STORT PERSONALBEHOV
På monteringen finns idag ett stort personalbehov med drygt 40 personer. Produktionsledningen har till gruppstyrelse kaross redovisat att man vill omplacera drygt tio personer från DO 2 och 3 till monteringen.

HÖGA KRAV I PRODUKTION
Samtidigt är produktionskraven väldigt höga idag. Vi kör produktionsövertid och man planerar för plustid i tolv veckor i vår. Dessutom finns det begäran om att öka produktionen ytterligare.

NEJ FRÅN METALL
Konsekvensen av en omplacering är att vi skulle gå underbemannade på både DO 2 och DO 3. Det accepterar inte gruppstyrelsen utan vi har avslutat förhandlingarna på driftområdesnivå. Dessa kommer nu att flyttas till klubbnivå.

VAD HÄNDER NU
Inget kommer att hända förrän förhandlingarna på klubbnivå är avslutade. När dessa sker är inte klarlagt. Det troliga är att frågan tas upp vid förhandling med företagsledningen den 9 eller 16 februari.

Metallklubben
GuPe