Övertidsavtalet gäller till 26 augusti!

2006-08-11

Under tiden före semestern så hade vi ett övertidsavtal med extra ersättning vid övertidsarbete. Detta avtal förlängdes före semestern till att gälla fram till lördagen den 26 augusti.

Nedanstående regler gäller för övertidsavtalet.

100 KR EXTRA ELLER TID I KOMPBANK:
För varje arbetad timme betalas
– ordinarie lön
– ersättning för produktionsövertid
– 100 kr i extraersättning eller 1 timme till ATK-bank.

AVTALETS OMFATTNING:
Extraersättningen gäller för all överenskommen övertid under perioden. Företaget kommer att lägga ut produktion för att köra igen eftersläpet. Övertiden är frivillig.

11-TIMMARSREGLEN GÄLLER:
Parterna är överens om att alla som arbetar övertid ska beredas vila om 11 timmar mellan de arbetspass som man arbetar.

INGET BROTT MOT VECKOVILAN:
Avtalet innebär inte att övertidsinsatserna kan läggas ut så att veckovilan bryts.

KODNING AV TIDKORT:
Kom ihåg att koda korten rätt. Observera att den kod som Tidinfo lägger ut är inte korrekt när vi arbetar produktionsövertid.

DAGTID:
måndag – fredag kod 34 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 36 (koden gäller från ordinarie arbetstidens slut på fredag klockan 11.30 eller 16.00, beroende på arbetstidsschema)

SKIFT:
måndag – fredag kod 35 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 28 (koden gäller från ordinarie arbetstidens på fredag klockan 13.42 för två- och treskift)

EXTRABETALNING
För insättningen i tidbank ska du använda kod 95.
För uttag av 100 kr ska du använda kod 27.

Metallklubben
GuPe