Preliminär överenskommelse om lönerna!

2006-05-24

Under dagens extra förhandling mellan klubben och företaget så blev parterna överens om en preliminär överenskommelse om 2006 års löner. Förslaget ska nu förankras bland förtroendevalda och ställas till omröstning bland medlemmarna.

Den preliminära överenskommelsen innehåller följande delar:

– 600 kronor i löneökning från 1 april 2006 till alla metallare.

– Lönesystemet tillförs en ny peng i form av 0,3%. En del av detta går till att betala lönerevisionen 1 november fullt ut. Det innebär att alla som inte fick löneökning 1 november 2005 eftersom ”pengarna inte räckte” till grupptillägg nu kommer att få det retroaktivt från 1 nov. Resten av pengen tillförs revisionen 1 april 2006.
Sedan tidigare är det klart att det kommer ytterligare 0,3% den 15:e juni för att hantera förändringar i lönesystemet enligt den prioritering som finns i ”principöverenskommelsen”.

– Metallare på monteringen och logistik som den första april 2006 var steg 5 eller 6 kommer att få ett engångsbelopp på 1000 kronor som utbetalas 1 nov 2006. Lönenivån i steg 5 och 6 montering och logistik kommer att höjas med 100 kronor per månad från 1 september 2007.

– Ett nytt steg 7 i lönesystemet kommer att arbetas fram under året. Det steget ska vara ett uttryck för spetskompetens som kan finnas inom respektive befattning.

– Den minustid som skulle läggas ut senast augusti 2006 avskrivs. Den påbörjade minusperiod som vi gjorde V51 2005 avskrivs också. Innebörden av detta är att företaget efterskänker minustiden som gjordes vecka 51 förra året.

– Parterna är överens att tillsammans se över behovet av produktionsövertid veckorna efter semestern och klubben ställer sig positiv till att teckna ett avtal om behov finns.

– En höjning på 10 kronor/månad för alla metallare av pensionsförsäkringen.

En mer utförlig redovisning kommer senare i TRYCKET.

Metallklubbens förhandlingskom.