Rapport från löneförhandlingarna

2006-04-27

Två förhandlingar har hållits om 2006 års löner. Metallklubben har lagt ett bud som företaget överväger. Löneökningarna vid de övriga Volvobolagen har hamnat på ca 3 procent.

Utgångsläget

Det centrala avtalet ger 2,6 % i löneökning för 2006. På de Volvoklubbar där man förhandlat klart har utfallet blivit ca 3 %. Löneökningen har legat från strax under 600 kronor till närmare 700 kronor mer i månaden.
2006 års löneökningar gäller i alla händelser från 1 april. De höjningar som förhandlas fram kommer att betalas retroaktivt från det datumet.

Förhandling nr 1
Metallklubben hade en genomgång samtliga gruppstyrelser inför den första förhandlingsträffen.
Diskussionerna visade att det fanns önskemål kring ett antal punkter. Förutom om att hålla en hög nivå på de löneökningar som var och en ska bli garanterade, handlade det dessutom om krav på:

att utjämna lönerna så att montering och logistik får samma lönetrappa som övriga fabriken,

att föra in mer pengar i lönesystemet så att genomförda revisioner ska kunna verkställas,

att skapa ett nytt lönestseg 7

att företaget sak ersätta sjukvård/tandvård upp till högkostnadsskyddet.

Med detta som utgångspunkt överlämnade Metallklubben ett grovt förslag till företaget. Företaget tog emot och bad att få återkomma.

Förhandling nr 2
Till förhandling nr 2 hade företaget tänkt till. Det fanns, menade man, inga pengar alls till några justeringar. Det centrala avtalet och inget mer var budskapet. 2 % generellt och löneöversynen på 0,6 % att lägga in för att genonföra revisioner inom lönesystemet.
Metallklubben avvisade omedelbart företagets bud. “Koncern-normen”, de goda ekonomiska resultaten, lönestoppet under några år, höga chefer som med egna exempel visar att det finns löneutrymme – var några av de argument som Metallklubben förde fram. I slutet av förhandlingen lämnade klubben fram ett konkret bud som innehöll de viktigaste punkterna:

Garanterat lönelyft till alla på minst det centrala avtalet (ca 600 kr)

Extra lönepåslag för montering/logistik nivå 5 och 6

Extra löneutrymme för att hantera en del av lönerevisionerna som “köar”.

Målsättning att skapa ett nytt steg 7 till nästa år.

Kostnaden för avtalet skulle ligga i nivå med övriga avtal inom Volvokoncernen och samtidigt lösa en del problem med lönerna som båda parter tidigare tagit upp.

Företaget har nu bollen. Men någon högre proritet ger man inte förhandlingarna. Nästa förhandlingstillfälle är satt till 8 maj.

JOC