Rotation på monteringen

2005-09-19

Gruppstyrelsen har tidigare redogjort för att vi drivit frågan om utvidgad rotation. Vi är överens med monteringens driftledning om att se över möjligheterna att utveckla en fungerande rotation mellan segmenten på monteringen.
En projektgrupp är tillsatt för att arbeta fram ett förslag. I den tillsatta projektgruppen ingår PL:are, representanter från Metall och andra.
Efter påtryckningar från Gruppstyrelsen så kommer gruppen att nu göra en omstart och hoppas kunna presentera ett rotationsförslag inom en snar framtid.

Stina