Sammanbrott i löneförhandlingarna

2006-05-10

Måndag 8 maj var det åter dags för en förhandling om 2006 års löner. Efter de tidigare förhandlingsträffarna stod det klart att parterna stod ganska långt från varandra. Metallklubbens ambition har varit att träffa ett avtal i nivå med övriga Volvoklubbar, dvs runt 3 % i löneökningar. Klubbens konkreta krav har utgått från den inriktning som de förtroendevalda på fabriken diskuterat fram och beslutat.

Låg nivå i klubbens bud…

I slutet av förhandlingen gav klubben företaget ett konkret bud för att komma fram till en överenskommelse.

Ø 600 kronor till var och en från 1 april 2,62 %

Ø Utjämning av löneskillnader inom systemet.
100 kr extra till steg 5 och 6 på Montering och Logistik 0,12 %
Senareläggs till 1 september.

Summa nivåökning 2,74 %

Ø Tillföra lönesystemet 0,3 % varav 0,13 % läggs från 0,30 %
1 november 2005 för att betala ”kön” som uppstod vid
konverteringen. Senareläggning av resterande 0,17 %
plus 0,3 % från principöverenskommelsen till 1 juli

Ø OB-ersättningen ska höjas med centrala avtalets nivå
8 öre resp. 10 öre på kvälls- och natt-OB.

Ø En uttalad ambition att arbeta fram ett steg 7 till nästa
års löneförhandlingar.

Förhandlingskommitténs bedömning av läget är följande: Avtalet ligger på en lägre nivå än övriga avtal inom Volvokoncernen eftersom vi stannar på 600 kronorsnivån där övriga koncernbolag fått 650 – 700 kr. Vi kan acceptera detta eftersom vi istället tillför pengar till lönesystemet och att vi löser ut en riktig surdeg med konverteringen i november.. Dessutom får vi en utjämning mellan avdelningarna. Att värdesäkra OB är principiellt viktigt och har gjorts inom alla andra Volvobolag.. Genom den låga nivån och senareläggning av en del löneökningar visar metallklubben på en vilja att komma överens, men det är definitivt på smärtgränsen.
… med företaget vill ännu lägre.
Efter att klubben lagt fram kraven drog sig företaget tillbaka och återkom med ett slutbud. Det innebär att man inte tänker fortsätta att förhandla om löneavtalet 2006.

Ø 563 kr från 1 april 2,46 %

Ø 50 kr i riktad satsning till nivå 5 och 6 på Logistik 0,02 %
Inget extra till monteringen.
Summa nivåökning 2,48 %

Ø Tillföra lönesystemet 0,3 % varav 0,13 % läggs från 0,30 %
1 november 2005 för att betala ”kön” som uppstod vid
konverteringen.
Resten (0,17%) från 1 april.

Ø Låta den gemensamma lönegruppen utreda en nivå 7

Ø Nej till höjningen av OB, 8 resp. 10 öre av kväll- och nattOB

Ø Engångsbelopp till alla på 444 kronor (ett tillfälle)
Senaste Hytt
Företaget har valt att gå ut med informationen om sitt slutbud innan Metallklubben hunnit lämna svar efter möte i styrelsen och bland förtroendevalda. Ett mycket anmärkningsvärt agerande. Att lämna ett slutbud är inte detsamma som att företaget kan bestämma själv.

I informationen skriver företaget att man ”återkommer med information om när pengarna kommer att betalas ut”. Därmed visar företaget inte ens den minsta respekt för förhållandet mellan parterna och förhandlingsordningen. Den föreskriver att en lokal part kan föra frågan till central förhandling och att den centrala parten kan föra frågan vidare till Lönenämnden.

Företaget väljer konfrontation
Metalls förtroendevalda har på onsdagen enhälligt förkastat företagets slutbud. De krav som klubben lagt fram var redan på en låg nivå med tanke på företagets betalningsförmåga och hur avtalen på övriga bolag inom Volvokoncernen sett ut. Metalls förtroendevalda menar att företagets slutbud därmed inte går att acceptera.
Företaget väljer en konfrontation i lönefrågan trots att klubben givit företaget en möjlighet att göra upp på en låg nivå.

Vårt Krav
Åter till förhandlingsbordet – med inriktning på en uppgörelse på en acceptabel nivå.

JOC