Semesterdagar än en gång!

2006-06-13

Som många av er sett så har bilden i Tidinfo över semesterdagarna ändrats och har en annan uppställning. Dels är bilden fortfarande svår att förstå och dels finns det fortfarande en några delar kring semestern som parterna inte är överens om.

Vi vill bara här kort meddela att vi under veckan återkommer med ett Trycket där vi beskriver hur förhandlingarna går, vilka som är meningsskiljaktigheterna och vilken ståndpunkt som Metallklubben har.

Vi kommer då också att redovisa vad metallklubben gjort hitintills och vilka åtgärder vi gör framöver.

Metallklubben
GuPe