Signerat

2006-03-01

Från klubbtidningen Trycket hämtar vi dessa personligt signerade åsikter. Det handlar om löpande bandet.

I senaste numret av Hytten radar platschefen Lage Lindfors upp sina argument till varför löpande bandet är bättre än det tidigare produktionsupplägget. Han skriver bland annat: ”Det finns naturligtvis ytterligare potentialer med linen, som kommer att förbättra arbetsmiljön och därigenom skapa en trivsam arbetsplats.” (Hytten, 8 feb)

Det följer samma tema som tidigare. I en annan artikel uttalar sig informationschef Thor Persson: ”Vi har mindre stress och färre arbetsskador än tidigare”. (Ny Teknik, 2 dec)
Men Lage Lindfors är trots detta bekymrad: ”Jag blir förvånad över att våra fackliga företrädare ifrågasätter linen.” Och Thor fyller i: ”Fackets svartmålning är orättvis” (VK 3 feb) och han antyder också ett helt annat arbetsmiljöproblem: ”Det skapar oro i ledningen” (VK 3 feb)

Olika utgångspunkter
Det är uppenbart att Metallklubben och Företagsledningen representerar olika intressen. Facket ska företräda arbetarintresset och Företagsledningen företräder ägarintresset. Det leder oss till olika ståndpunkter i olika frågor. Men oavsett detta är det värt att notera följande:

· Chalmersrapporten är framtagen av forskare som granskas utifrån det vetenskapliga värdet av sina rapporter. Rapporten är inte fritt tyckande. Det går förvissa att diskutera och ifrågasätta slutsatserna, men faktaunderlaget går det inte att bortse från.
· En stor undersökning som LO presenterade förra året visar på en drastisk försämring av arbetsmiljön på senare år. Värst är det för industrins kvinnor. Undersökningen bygger på 40 000 personer som svarat på frågor om arbetet under en period om tio år.
· VGAS undersökningen 2004 och 2005 samt miniVGAS på monteringen hösten 2005 visar också på en försämrad situation på monteringen.
· Till och med PG Gyllenhammar ser samma sak som Metallklubben. I en debattartikel (DN 29 jan) frågar han: Varför växlar vissa industrier ner från innehållsrika arbeten till monotona sådana? Har inte vårt samhälle vuxit ifrån att använda enbart människans muskelkraft till exempel i monteringsjobb till att satsa på hennes kompetens.

Det finns alltså starka argument för Metall-klubbens kritik av löpande bandet. Det finns också otvetydiga forskningsdata som pekar i samma riktning. Vi är långt ifrån ensamma.
Det löpande bandet kommer att vara den tekniska lösningen för en period framåt.
Därför tar vi det som utgångspunkt när vi lägger fram förslag till åtgärder. Men förslagen möts av tystnad från företaget. I Hytten uttryckerLage istället sin förvåning över kritiken. Det hade varit bättre om företagledningen delade vår oro, såg samma tendenser och sträckte ut en hand för kraftfulla åtgärder.
Mitt råd till ledningen är: Sluta se kritiken av löpande bandet som en konspiration mot ledningen. Lyssna på dem som arbetar på löpande bandet. Låt montörernas upplevelse om vad som är bättre eller sämre arbetsmiljö få gälla som vår sanning. Avge ett löfte att kommande besparingar inte ska tillåtas försämra arbetsmiljön.

signerat
Janne Carlsson