Sparade semesterdagar 2004!

2005-09-01
Som ni säkert alla minns så blev det problem med antalet semesterdagar vid övergång till ”nettosemesterberäkning”. Vi redovisade en mängd problem för företaget. Vi kom även överens om en del åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.

En av de viktigaste åtgärderna var kompensation till kompbank för alla de som hade sparade dagar vid övergång från brutto- till nettosemester. Denna kompensation är ännu inte genomförd för två- och treskift.

Bakgrund:

Övergången till nettosemester genomfördes i början av år 2004. Vid denna övergång så uppstod en rad problem. En av de överenskommelser som gjordes för att komma till rätta med problemen var att parterna enades om en kompensation till kompbank för de som förlorade sparade dagar.

Vid en första uppgörelse skulle företaget ha genomfört denna kompensation till semestern 2005.

Strax före semestern så meddelade företaget att de bara klarade att genomföra kompensationen för femskift och fyrskift till semestern. För övriga arbetstidsformer med faktor accepterade vi en förskjutning av kompensationen till den sista september.

Nu bedömer företaget att de inte kommer att klara att genomföra uträkningen under september månad utan vill utsträcka tiden till den första december för två- och treskift.

Problemet är alltså inte ATT kompensationen från våren 2004 ska genomföras. Problemet är tidpunkten. Vi kommer att diskutera med företaget om åtgärder för att kompensationen ska kunna genomföras snabbare.

Metallklubben
GuPe