Ta kontroll över ditt tidkort!!

2006-01-05

Som vi tidigare skrivit på vår hemsida i avsnittet ”Rätt lön?” så är det viktigt att du själv har kontroll över tidkortet. För att du ska få rätt lön ska du själv attestera (sätta bocken i rutan) ditt tidkort.

Det blir ännu mer viktigt nu när företaget tänker koda ogiltig frånvaro om kortet inte är attesterat.


Som väl många vet idag så har det förekommit många lönefel på Metallarnas löner. Det finns flera olika orsaker till att felen uppstår. Det är många inblandade i vår lönehantering. Läs mer på hemsidan under avsnittet ”Rätt lön?/fel på lön”

Vi har också beskrivit att det är av största vikt att du själv attesterar ditt kort för att du själv ska veta att all kodning blir rätt. Läs mer om detta på klubbens hemsidan under avsnittet ”Rätt lön?/tidkort”.

Som du kanske läste i företagets tidning HYTTEN så tänker företaget i fortsättningen koda ogiltig frånvaro om du inte har kodat eller meddelat orsak till eventuell frånvaro. Det innebär att du kan riskera utebliven lön!

Kom ihåg att du har rätt att koda ditt kort på arbetstid!

Metallklubben
GuPe