Uppdatering 10: Kultur och fritid

2006-04-03

Vi håller nu på med vår årliga uppdatering av hemsidan. Vi har nu uppdaterat informationen som finns under fliken ”Kultur och fritid”.

Gå gärna in på denna del av hemsidan så får du en uppdaterad information om kultur- och fritidsfrågor


I avsnittet ”Kultur och fritid” så redovisar vi bland annat:
– KULTUR, där vi går igenom metallklubbens arbete med Ordets dag, ”läs för mig pappa” samt arbetet med att skapa ett arbetsplatsbibliotek..

– TÄRNASTUGORNA, där vi presenterar metallavdelningens stugor i Tärna som du kan hyra. anmälningsblanketten finns att hämta hem här. Di får även reda på vad det kostar att hyra Tärnastugorna.

– FRITIDSKLUBBEN, där du hittar länkar till all den aktivitet som fritidsklubben på fabriken ägnar sig åt.

– METALL FRITID, där du lätt kommer i kontakt med den fritidsverksamhet som metallförbundet bedriver.

Metallklubben
GuPe