Uppdatering 8: Försäkringar

2006-03-30

Vi håller nu på med vår årliga uppdatering av hemsidan. Vi har nu uppdaterat informationen som finns under fliken ”Försäkringar”.

Gå gärna in på denna del av hemsidan så får du en uppdaterad information alla försäkringsfrågor som berör dig i arbetet och på fritiden..

Titta speciellt på den nya delen ”när det händer” där vi talar om vad du ska tänka på när olyckan är framme.
I avsnittet ”försäkringar” så redovisar vi bland annat:
– FÖRSÄKRINGSANSVARIGA, där alla försäkringsombud på fabriken finns redovisade.

– ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR, där vi redovisar de avtalsförsäkringar som är tecknat mellan fack och företag.

– MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR, där vi går igenom de medlemsförsäkringar som metallklubben har här på Volvo.

– NÄR DET HÄNDER, där vi går igenom hur du ska agera om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall.

Metallklubben
GuPe