Utbildning kring avtalet om ut- och inlåning!

2006-10-30

Som hemsidan meddelat tidigare har vi tecknat en överenskommelse om hur in- och utlåning ska ske på företaget. Nu kommer samtliga fackliga företrädare, PL och driftschefer att genomgå en utbildning så att avtalet kan efterlevas.

Utbildningen ska vara genomföra innan november månads utgång. Efter utbildningen så ska cheferna ha tillräcklig kompetens för att kunna efterleva avtalet.

Den som vill läsa hela avtalstexten och kompetensutveckla sig själv kan läsa under fliken ”Avtal och löner/lokala avtal/omplacering och omflyttning”

Metallklubben
GuPe