Vad händer i löneförhandlingarna

2006-05-09

2006 års löneförhandlingar fortsatte i måndags. Företaget avslutade förhandlingen med att lägga ett slutbud.

Med ett slutbud trissas förhandlingsläget upp. Metallklubben meddelade företaget att svar skulle lämnas efter styrelsemöte och möte med förtroendevalda.
Trots detta går företaget ut med Senaste Hytt och ger intrycket av att allt är klart.
Metallklubben kommer med en reaktion och ett svar under onsdag eftermiddag. Frågan måste diskuteras och beslutas i demokratisk ordning.

JOC