Vad omröstningen inte handlar om

2005-12-15

I samband med informationen inför omröstningen så har en mängd frågor kommit från medlemmarna. det gäller både takten i löneökningarna, men också lönenivåerna.

Vi försöker här reda ut begreppen och vad omröstningen egentligen handlar om.

HANDLAR INTE OM LÖNENIVÅER:
Förslaget till lönesystem är neutralt i förhållande till det gamla systemet. Det innebär att vi har försvarat de lönenivåer som finns för det arbete som utförs.

Lönepåslag och lönenivåer fastställs i avtalsförhandlingar – centrala och lokala. Höjningar från dessa förhandlingar läggs ovanpå den löneutveckling som sker inom lönesystemet, alltså som tidigare.

HANDLAR INTE OM PRINCIPÖVERENSKOMMELSEN:
Begränsning av löneökningstakten utöver centrala och lokala avtal på 0,3 % per år under två år, är redan fastställd på ett av de stora medlemsmötena i höstas. Den överenskommelsen var en kompromiss för att skapa förutsättningar för att nå fram till ett lönesystem.

Fördelarna av kompromissen finns i konstruktionen av lönesystemet.

HÖJER LÖNENIVÅN MED 0,4%:
I samband med konflikten kring “83-kronan” drev Metallklubben igenom att den skulle återföras till ett nytt lönesystem.

En mindre del av de 0,4 % ska betala en del av de kostnader som uppstår vid själva konverteringen. Resten kommer att betalas som ett engångsbelopp till var och en mellan 15 juni 2005 till 15 juni 2007. Därefter läggs det in som en höjning av grundnivå i lönesystemet.

Metallklubben
GuPe/JOC