VAT – info 1: Sammanfattning


2005-08-23

Under en längre tid har metallklubben och företaget genomfört en utvärdering av avtalet om Varierad arbetstid VAT. Parterna har nu kommit fram till ett förslag till ändringar i avtalet som metalls medlemmar nu ska ta ställning till. Metalls klubbstyrelse rekommenderar förslaget.


De viktigaste ändringarna i förslaget är:
· att en plusperiod om sex veckor kan läggas ut under en 12-veckorsperiod.
· att en minusperiod om sex veckor kan läggas ut under 8 månader.
· tydligare regelverk för vad som gäller när man börjar eller slutar sin anställning, byter avdelning, är utlånad, osv.
Bakgrund:
Varierad arbetstid tillkom med två huvudsyften. Dels att förhindra varsel om uppsägning och dels att kunna variera produktionsvolymen på medellång sikt. Systemet har i stort fungerat bra. Vi har under de 6 år VAT funnits varierat arbetstiden både plus och minus. Plus och minus har förlagts till samtliga årstider.

Vid en utvärdering så har ett problem ur planeringssynpunkt uppstått. Det har varit svårigheter att klara att lägga ut hela plus- och minusperioder. Avtalet har också saknat ett skrivningar som reglerar ersättning om man slutar eller är tillfälligt anställd.

Ersättning för förändringarna:
I samband med löneförhandlingen 2004 bestämdes att ett engångs-belopp skulle utbetalas vid en omförhandling av VAT-avtalet. Nu är vi där. Om medlemmarna säger ja till förändringarna av VAT – avtalet så utbetalas ett engångs-belopp till alla på 1000 kr. Beloppet utbetalas i december.

Vad händer nu:
Innan omröstningen kommer följande information att genomföras.
· Information om avtalsförslaget går ut i detta Trycket.
· Hela avtalsförslaget finns upplagd på metallklubbens hemsida.
· Inlägg är det möjligt att skriva på metallklubbens hemsida.
· Grupper som vill ha mer information kan kontakta metallklubben tfn 7190 för att boka tid för information.
· Omröstning sker den 29 – 31 augusti, alltså vecka 35

Vilka får rösta:
Alla metallmedlemmar har rätt att rösta om avtalet. Det som inte har VAT och påverkas av avtalet kan dock bara rösta på en separat valurna på metallklubben. Denna urna kommer att räknas och redovisas separat.

Ytterligare frågor:
Om du har ytterligare frågor så kan antingen ringa Janne tfn 7622 eller Gunnar tfn 7355. Eller så kan du skriva till metallklubben. Du hittar klubben på www.volvoklubben.se . Klicka dig vidare till ”kontakt” för att skriva direkt till oss.

Metallklubben
GuPe