VAT – info 2: Viktigaste ändringarna

2005-08-24
Här följer de viktigaste ändringarna i förslaget till nytt VAT-avtal. Läs och begrunda.

Splittrad plusperiod:
Fortfarande är huvudregeln att plusperioder på 6 veckor kan läggas ut.
Det nya är att en plusperiod kan splittras och läggas ut under 12 veckor. Avtalstexten om detta lyder:
Varje sexveckors period kan splittras och läggas ut under en period av maximalt 12 veckor. En splittrad period ska vara planlagd och följa tvåskiftsschemat så att plustiden fördelas lika mellan skiften. Vid splittrad period kan inte inarbetade dagar eller helgdagar flyttas utanför de 12 veckorna.

Splittrad minusperiod:
Samma sak gäller med minustiden. Huvudregeln är 6-veckorsperioder. I samband med utvärderingen menar företaget att ett stort problem med denna regel är att förändringar i programmet sällan är så stora att det motsvarar en hel 6-veckorperiod. Det innebär svårigheter att lägga ut minustid eftersom det då blir störningar för Göteborg och Gent. En splittrad minusperiod ökar möjligheten att få ut minustid även om det inte alltid blir i form av samman-hängande period.
Det nya är alltså att minustid också kan läggas ut som splittrad period och med ännu flexiblare former än för plustid. Avtalstexten lyder:
En sexveckors period kan splittras och läggas ut i kortare perioder om minst två veckor. Det är en fördel om den splitt-rade perioden är plan-lagd för alla sex veckor. Splittrad minusperiod går emellertid att inledas med endast 2 veckor in-planerade. Resterande veckor av minusperioden ska läggas ut inom 8 månader och följa ordi-narie regler för varsel.

Dessa förändringar har vi också prövat i praktiken. Vi befinner oss just nu en splittrad minusperiod.
Splittrade plus- och minusperioder innebär att treskiftare som ingår i VAT-systemet måste hanteras med ”handpåläggning” så att de får rätt arbetstid både under en splittrad minusperiod och under en splittrad plusperiod. Avtalet innehåller skrivningar om hur detta ska ske.

Utskiftning:
Det förra VAT-avtalet var otydligt om vad som händer med VAT-tid när man börjar eller slutar på företaget. Ännu luddigare var avtalet kring vad som händer när man omplaceras eller byter jobb internt om det innebär att man går in eller ur VAT-systemet. Och samma sak vad gäller vid utlåning, rehab, osv.

Huvudregeln i alla dessa fall är att den enskilde kompenseras om man gör plustid som inte man inte själv fått ut i form av tidigare minustid. Kompensationen sker som vid produktionsövertid.

Den enskilde hålls också skadeslös vid omplacering och byte av jobb internt samt vid uppsägning av arbetsbrist. Det innebär att minustid avskrivs. Om man säger upp sig själv ska minustid däremot regleras på slutlön, dvs det blir ett avdrag för den minustid man är skyldig.

Vid rehab, utlåning, kortare vikariat och liknande följer man VAT-systemet utifrån sin ordinarie befattning.

Metallklubben
GuPe