VAT – info 5: Omröstningen avslutas på onsdag!

2005-08-30
Omröstningen om VAT avslutas på onsdag den31 augusti. Den som inte hunnit att rösta kan kontakta sin gruppstyrelse eller metallklubben för att rösta.

Ett JA innebär:
Metallklubben skriver på förändringarna i VAT-avtalet. 1000 kr utbetalas som engångsbelopp.

Ett NEJ innebär:
Metallklubben accepterar inga förändringar. VAT-avtalet förtsätter gälla precis som förut.

Metallklubben
GuPe