Viktigt om studieledighet!

2006-01-15

En uppmaning till alla som tänker att studera till hösten. Ta kontakt med er produktionsledare och sök tjänstledighet för studier innan den 10 februari. Detta för att säkerställa att ni får vara lediga när studierna startar.

LÄNGRE STUDIELEDIGHET:

För att söka längre studieledighet, mer än 14 dagars studier, ska man ha varit anställd hos arbetsgivaren under: de senaste 6 månaderna.

Ledighet bör sökas minst 6 månader i förväg. Ledighetsansökningshandlingar finns på intranät, hos produktionsledare eller hos metallklubben.

Obs! Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan i vissa fall skjuta på den upp till 6 månader. Om du lämnar in ansökan före den 10 februari är du säker på att de inte kan skjuta på din ledighet.

Du behöver inte ha blivit antagen på utbildningen för att söka tjänstledigt. Du kan när som helst dra tillbaka en innan du startat utbildningen.
AVBRYTANDE AV STUDIELEDIGHET:
Du kan också avbryta en utbildning du startat. Då gäller följande regler:

Om studieledigheten är tidsbestämd har den anställde rätt att återgå till arbetet när ledigheten upphör.

Om studieledigheten gäller tillsvidare eller om utbildningen avbryts i förtid gäller särskilda regler Den anställde avgör själv när han eller hon vill återgå till arbetet. Man ska underrätta arbetsgivaren om man vill återgå.

Om ledigheten varat mer än en arbetsveckan är arbetsgivaren dock inte skyldig att ta emot den anställde omedelbart. Arbetsgivaren kan skjuta på återgången i :
– En månad om ledigheten varat minst ett år
– 14 dagar i alla övriga fall

Vill ni ha hjälp med ledigheten ta kontakt med Joacim Eliasson 090-707669

Joacim Eliasson