Volvo undanhöll 188 000 kr från avliden!

2006-08-25

Volvo Lastvagnar i Umeå har undanhållit 188 000 kr i ersättning till dödsboet efter en avliden arbetare. IF Metallklubben ser mycket allvarligt på frågan, speciellt med tanke på att klubben redan tidigare uppmärksammat företaget på administrativa brister i ärendet och företaget garanterat att det inte skulle upprepas.

Trots löften om åtgärder visar det sig att företaget nonchalerat att vidta åtgärder med dessa allvarliga konsekvenser som följd. IF Metallklubben menar att företaget inte hanterar de anställdas löner på ett ansvarsfullt sätt och ställer nu långtgående krav på åtgärder.
BAKGRUND
Denna historia handlar om en kvinnlig metallare som efter 20 års anställning avled efter en längre tids sjukdom. Under hösten 2004 förvärrades den allvarliga sjukdom som hon led av. Hon orkade inte längre att arbeta utan blev sjukskriven på heltid.

Under alla år som hon arbetat på Volvo hade hon sparat den avtalade arbetstidsförkortningen i tidbanken. I augusti 2004 hade hon cirka 1200 timmar innestående i tidbanken. När sjukskrivningen pågått ett tag valde hon vid några tillfällen att ta ut timmar ur tidbanken för att kompensera för inkomstbortfallet som sjukskrivningen medförde.
1000 TIMMAR FÖRSVANN…
När hon i början av november 2005 skulle ta ut ytterligare 100 timmar ur tidbanken så fanns bara 26 timmar kvar i tidbanken. Efter kontakt med Metallklubben som utredde frågan så konstaterade klubben att företaget och dess lönehanterare tagit bort 1000 timmar ur tidbanken. Värdet på de 1000 timmarna var drygt 160 000 kr.
…ÅTERFÖRDES…
Efter förhandling så medgav företaget att de gjort fel och de 1000 timmarna återfördes till tidbanken. Metallklubben krävde med anledning av det inträffade, kraftfulla åtgärder för att felet inte skulle uppstå igen. Metallklubben påpekade då också risken för att pengarna skulle ha gått förlorade om hon avlidit och metallklubben inte upptäckt felet.

Företaget meddelade att de lokaliserat felorsaken och säkerställt att det inte skulle kunna upprepas.

…MEN BETALADES ALDRIG UT!
Sex månader senare, i maj 2006 avled arbetaren på grund av sjukdomen.
Torsdagen den 24 augusti kontaktade en av de anhöriga Metallklubben och funderade om Volvo verkligen betalt ut rätt slutlön till dödsboet. Vid en genomgång så kunde IF Metallklubben under torsdagen konstatera att Företaget undanhållit dödsboet de 1000 timmar som man sex månader tidigare återfört till medarbetaren och garanterat att hon skulle erhålla.
188 000 UNDANHÖLLS
När slutlönen betalades ut i juni 2006 så betalades bara värdet av 26 timmar ur tidbanken, inte de 1026 timmarna som skulle ha betalats ut. Det av Volvo undanhållna värdet uppgår till 166 000 kr för timmarna i tidbanken samt drygt 20 000 kr i semesterersättning.
LÅNGTGÅENDE KRAV
Metallklubben ställer nu återigen mycket långtgående krav på företaget. I en förhandlingsframställan som överlämnats till företaget idag, fredag kräver metallklubben att företaget:
– omedelbart utbetalar värdet av de 1000 timmarna till dödsboet. 188 665 kronor
– skriftligt ber dödsbodelägarna om ursäkt för det inträffade
– skriftligt till de anställda
– redovisar de faktiska omständigheterna kring händelsen
– redovisar vilka åtgärder som man vidtagit för att säkerställa att liknande fel inte ska kunna uppstå igen.
– omedelbart tillsätter en akutgrupp med uppdrag att
– Gå igenom slutlönen för samtliga som slutat på företaget efter den 30 januari 2004 för att konstatera om det är fler som är drabbade av samma typ av fel. En rapport från akutgruppen skall redovisas till Metallklubben inom två veckor.
– Gå igenom och rätta till de felaktigheter och systembrister som finns i lönehanteringen.
– Akutgruppens mål ska vara att varje uppdagat fel ska vara justerat inom fjorton dagar från det att felet uppmärksammats. Åtgärderna ska skriftligt dokumenteras och redovisas till metallklubben.
– Att företaget utan dröjsmål verkställer de krav som klubben överlämnade före semestern vad gäller felaktig hantering av våra löner.

I en kommentar säger Gunnar Pettersson, ansvarig för löneutredningar inom IF Metallklubben.
”– Detta är det grövsta felet i den långa rad av felaktiga löner vi haft de senaste åren. Det är en oerhörd försumlighet, det företaget gjort. Om inte IF Metallklubben upptäckt att företaget undanhållit pengarna skulle de aldrig ha betalats ut till arvtagarna efter den avlidna.

Trots ständiga krav på förbättringar från IF Metallklubben efter de fel som vi upptäckt kan vi inte skönja någon förbättring. Förtroendet för att de löner som utbetalas till det anställda har helt raserats. – Man ska kunna lita på att den lön man får är korrekt, det kan vi inte längre.

2004 centraliserades lönehanteringen inom Volvo och Proffice tog över löneutbetalningarna. De fel som uppstått under dessa två år har inneburit att företaget betalt ut flera miljoner kronor för lite i lön. Felaktigheter som har upptäckts av uppmärksamma metallarbetare och en noggrann IF Metallklubb.

Vi har under lång tid krävt att företaget ska tillsätta tillräckliga resurser för att säkerställa att de betalar ut rätt löner, men de kraven har ännu inte lett till något resultat. Skulle samma fel ha uppstått i en produktionsutrustning så skulle felet ha åtgärdats omedelbart.

Normalt försöker vi lösa dessa frågor internt. Denna gång har en av de anhöriga begärt att klubben ska gå ut i offentlighet med det inträffade. Dessutom har företaget passerat den gräns som gör de nödvändigt för oss att offentliggöra de brister som Volvo har.”
Metallklubben
GuPe