Nu kommer 1000-lappen från lokala avtalets löneutjämning

2006-11-21

Ett resultat av de lokala förhandlingarna 2006 var en riktad satsning till Monteringen och Logistik för att minska löneskillnaden till övriga fabriksdelar. Satsningen innebar 100 kronor i extra löneökning för de som låg i steg 5 och 6 på dessa avdelningar.

Konstruktionen för att uppnå detta blev lite komplicerad. ökningen kommer att läggas in på grundlönen i september 2007. Ett engångsbelopp på 1000 kronor skulle betalas för perioden november 2006 till augusti 2007, (10 månader á  100 kr).

I december kommer denna tusenlapp att betalas ut. Alla som befann sig i steg 5 eller 6 på Monteringen, Logistik, Fabriksservice och Inventering den 1 april 2006 kommer att få ett engångsbelopp på 1000 kronor. (De som reviderats vid senare tidpunkt, men där revisionen gäller från 1 april innefattas också av detta.)

/joc