Arbetstider 4-skift

2014-02-20

En särskild förhandlingsgrupp har bildats för att se över de 4-skift som finns på företaget. Uppdraget är att titta över raster, pauser, start och stopp för skiften och även skiftordningen mellan skiften.

Företaget har uttryckt en ambition om att det endast ska finnas ett 4-skiftsavtal som ska vara lika över hela företaget. Från klubbens sida utgår vi snarare från att de faktiska skillnaderna som finns mellan olika fyrskiften är motiverat utifrån verksamhetens art. Arbetet har just inletts.