Arbetstider tvåskift!

2014-02-18

Efter nyår så har de flesta på kaross och måleri övergått från treskift till tvåskift. Arbetstiderna på fredagar är påfrestande, speciellt när företaget lägger in plusflex. Mot den bakgrunden har Metallklubben överlämnat ett förslag om en justering av arbetstiderna för tvåskiftarna.

Klubben har överlämnat ett förslag till förändrade arbetstider som inte förändrar grundarbetstiderna för tvåskift, men som skulle förbättra fredagens arbets-tider rejält. Förslaget innehåller en omfördelning av arbetstiderna mellan skiften.

Normaltid
Förslaget innebär att EM-skiftet är ledigt på fredag. FM-skiftet fortsätter arbeta till15.30 eftersom en matrast måste läggas in.

Vid mertid
EM-skiftet på fredag börjar 8 perioder senare än idag och förmiddagsskiftet får då en förlängning med 8 perioder.

Uttag mertid
Vid uttag av mertid (minusflex) skulle arbetstiden i princip se ut som den gör idag. Företaget har ännu inte svarat på klubbens förslag, men vi återkommer med rapporter från de kommande förhandlingarna.

Metallklubben
GUPe