Årsmöte Kaross på onsdag!

 

2014-02-25

På onsdag den 26 februari genomför gruppstyrelsen kaross (driftområde 2 och 3) sitt nominerings- och årsmöte. Då är det också dags att välja förtroendevalda till gruppstyrelsen för det kommande året.

Valberedningen har genomfört sitt arbete lämnat namnförslag till de poster som står till val. Förslaget finns redovisat på affischer nere på avdelningarna..

Om du har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram ska du komma på gruppstyrelsens nominerings- och årsmöte och föreslå andra namn till gruppstyrelsen.
Vi bjuder på frukt på mötet.

Dag:        Onsdagen den 26 februari 2014
Tid:         Klockan 14.00 – 15.00
Plats:      Matsalen Harmoni på UB

Närvaro på mötet, för metallmedlemmar, sker på betald arbetstid enligt Utvecklingsavtalet, UVA.

Välkommen
Hälsar Gruppstyrelsen på Kaross!