De sparar på anställda – men belönar direktörer!

2014-03-13

Uttalande från IF Metallklubbens årsmöte:

Hyttmonteringen i Umeå läggs ner. 500 anställda tvingas lämna företaget. Umeåfabriken är den största förloraren när AB Volvo genomför ett strukturprogram. 4 miljarder ska sparas årligen för att vinsterna och rörelsemarginalen ska öka.

Även drygt 4000 tjänstemän ska lämna bolaget runt om i världen. Utöver detta införs kraftiga restriktioner på alla nivåer bl.a. för inköp av material och tjänsteresor.

Men för direktörerna i Volvos bolagsstyrelse är receptet ett annat. De kommer att erbjudas kraftigt höjda styrelsearvoden vid Volvos årsstämma i april. AB Volvos styrelseordförande föreslås få 3,25 miljoner varje år för att svinga ordförandeklubban. En höjning  på 44 %. Under de senaste 4 åren kommer då ordförandearvodet att ha ökat med 117 %.

Övriga ledamöter i AB Volvos styrelse blir heller inte lottlösa. Det årliga arvodet på 750 000 kr ska öka med 200 000 kr. En ökning på nästan 30 %.

Volvos aktieägare kan också skratta hela vägen till banken. Trots fallande vinster och små marginaler blir utdelning 3 kr per aktie. Det är en utdelning som är mycket högre än förra årets vinst, man ska alltså låna pengar till aktieutdelningen.

Under tiden fortsätter besparingsjakten på fabriken. Arbetssituationen blir hårdare, bemanningen minskar och stressen ökar. Det är upprörande, men också en illustration av det svenska klassamhället.

IF Metallklubben vid Volvo GTO, Umeå uttalar en kraftig kritik mot de upprörande skillnaderna.  Klubben kräver att direktörerna ska avstå de föreslagna höjningarna, och att man drar tillbaka förslaget om aktieutdelning på 3 kr/aktie.