Efter koncernchefens besök – något nytt?

2014-05-14

Inför förra veckans besök från koncernchefen fanns stora förväntningar bland de anställda. Olof Persson på plats i ett läge då hyttfabrikens framtid diskuteras: Hur tar bolaget ansvar för nedläggningen av monteringen? Hur ser framtiden ut för fabriken? Fick frågorna något svar under besöket?

De fackliga organisationerna träffade Olof Persson under en timme för att diskutera Umeå-fabrikens framtid. Koncernchefen markerade omedelbart att han inte sätter sig i några förhandlingar under fabriksbesök utan att det handlar om att lyssna och diskutera.

Oro över vad som händer i närtid
Från Metallklubbens sida framfördes oro och frustration över att så litet är bestämt kring villkoren kring dem som drabbas av nedläggningen. Beslutet togs för mer än ett halvår sedan och få resultat har kommit ut från förhandlingarna. Klubben betonade att det är viktigt att erbjuda frivilliglösningar för att minska ett kommande varsel.  Villkoren måste då vara sådana att det ger önskad effekt.

Klubben menade också att Monteringspersonalen borde respekteras med lugn och arbetsro för den tid som är kvar, istället för att få ännu tuffare situation med dålig bemanning, inställda möten och nekade ledigheter.

Hyttfabrikens framtid
Olof Persson betonade från sitt håll den potential och framtid han såg i Umeåfabriken. De tunga investeringar som gjorts i Kaross och Måleri ska ses som ett uttryck för att fabriken ska fortsätta att spela en avgörande roll i AB Volvos kompetens kring hyttillverkning. Han såg framför sig ett mer utvecklat samarbete med Universitet och högskolor.

Olika fokus
Metallklubben ville diskutera konsekvenserna av beslutet om att lägga ner Monteringen och Volvos ansvar för detta. Olof Persson ville i första hand prata om tiden efter att Monteringen har lagts ner.

Nuet eller framtiden
Självfallet gläds Metallklubben åt den positiva grundton som finns i bilden av Umeåfabriken som ett viktigt kompetenscentra för hyttillverkning. Men i närtid, och det som ligger närmast hjärtat, är att Volvo ska ta ett stort ansvar för att de som drabbas av nedläggningen ska få acceptabla lösningar och villkor när anställningen upphör. När den frågan har fått en lösning kan blicken koncentreras till framtiden. Men just för tillfället är nuet i fokus eftersom så mycket ännu inte är klart eller löst.

Vad kom ut av mötet?
Det blev inga direkta svar på konkreta frågor och krav från klubben. Men det fanns å andra sidan positiva inslag i vad Olof Persson sa om att Volvos ska ta ansvar för att hitta acceptabla lösningar. Det får bli en utgångspunkt i kommande lokala förhandlingar, som nu måste ta fart så att alla berörda medlemmar får besked om vad som kommer att gälla inför nedläggningen av monteringen.

Metallklubben/joc