Filmning i produktion

2014-02-21

Företaget vill filma arbetsprocessen på Kaross. Även om företaget garanterar att filmningen endast ska ske med frivillig personal, har klubben menat att man ska hitta andra lösningar än att filma när processen går för fullt.

Klubbens förslag är att företaget ska filma utanför ordinarie produktion, eller vid raster och stopp i produktion, för att garantera att ingen behöver känna olust över att en kamera eventuellt sveper förbi och man ofrivilligt hamnar på filmen. Det finns även en möjlighet att i det aktuella fallet filma i Pilot Plant eller på arbetsstationer på UA.

Klubben anser att företaget ska söka sådana lösningar.  Om företaget trots detta väljer att filma i befintligt process under ordinarie arbetstid kommer klubben att redovisa för alla om att frivilligheten är absolut och att man har rätt att lämna arbetsstation när filmning ska utföras där