Innestående mertid

2014-01-14

I samband med årsskiftet så skall all innestående mertid överföras till Tidbanken. Enligt företaget så ska det ske under nästa vecka. Mertid som görs 2014 ska inte överföras till Tidbanken.

Den mertid som vi genomförde under fjolåret kunde inte skiftas ut för en stor del av dem som arbetade treskift på kaross och måleri. Det gör att många medlemmar har innestående tid i sin mertidsbank.

Den innestående mertiden från 2013 ska överföras till tidbanken. En frågeställning har varit om företaget kommer att hinna överföra innestående mertid från 2013 före vi börjar fylla på med tid för 2014.

Företaget har meddelat att tiden kommer att överföras i början av nästkommande vecka, innan arbetstiden för vecka tre registreras. Enligt företaget så ska det därmed inte bli några problem med en korrekt överföring.

Om du vill kontrollera att det blir rätt kan du gå in på Tidinfo och se om du idag har innestående mertid. Den tiden ska överföras till din Tidbank innan ny tid fylls på med mertid för 2014.

Metallklubben
GuPe