Koncernchefen för AB Volvo på besök

2014-05-08

Förväntningarna inför Olof Persson fabriksbesök är stora. Anledningen till besöket måste ses i sammanhanget av beslutet att lägga ner monteringen. Som högste ansvarig förväntas han besöka den drabbade fabriken, träffa personal, det lokala facket och kommunpolitiker. Så brukar det gå till.

Representanter från Metallklubben kommer att träffa Olof Persson under en timme på torsdag. Det är ett utmärkt tillfälle att föra fram klubbens krav på företaget.

Det har varit påfallande lite resultat från de förhandlingarna som har varit. Den lokala ledningen har inte haft förhandlingsmandat kring de frågor och krav som klubben rest.
Nu är det hög tid! Metallklubben förväntar att få koncernchefen presenterar ett ”Persson-paket” med åtgärder som visar att Volvo som bolag är beredd att ta ett stort ansvar för det beslut man fattat.

Metallklubben