Lägesrapport om Monteringen!

2014-04-15

Sedan årsmötet har det inte hänt så mycket i frågan om nedläggningen av monteringen. En kort uppdatering kan ändå vara på sin plats.

Förhandlingsläget
De lokala förhandlingarna har ännu inte givit några större resultat. Klubbens krav på åtgärder ligger kvar och är i de flesta fall obesvarade av företaget. Det innebär att frågorna fortfarande är öppna.

Men klubben har också tryckt på om att företaget själv borde komma med någon form av handlingsplan för hur nedläggningen kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Trots allt är det AB Volvo som har tagit ett beslut som får stora konsekvenser. Bolaget måste aktivt och konstruktivt arbeta för att enskilda som berörs ska få en acceptabel lösning. På den punkten måste företaget inom kort bli mer tydligt.

Kartläggning och omställning
I närtid kommer en första fas i omställningsarbetet att starta genom kartläggningssamtal. Det handlar om att ta reda på möjligheter och hinder för en omställning, framtida önskemål, osv. Det är en nödvändig förberedelsefas för det kommande arbetet. Kartläggningen ska vara klart till semestern.

Utredning
Det pågår utredning om olika alternativ för hur monteringslokalen ska se ut efter att monteringen upphört. Den framtida layouten avgörs bl.a. av vilket alternativ som väljs för hur hytten ska se ut när den lämnar fabriken. Företaget kommer med mer information kring detta.

Arbetsgruppen för nya jobb
Den externa arbetsgruppen med representanter från Länsstyrelsen, Umeå Kommun, Arbetsförmedlingen med flera, har besökt företaget och haft ett möte i anslutning till detta. Delar av den arbetsgruppen har besökt Säffle och informerat sig om hur samarbetet mellan Volvo och kommunen såg ut och vilka resultat som blivit av detta efter att bussfabriken stängdes ned. I övrigt pågår en uppvaktning av regeringen om behov att extra insatser i regionen för att möta den stora nedgången i industriarbeten.

Metallklubben