Måleriet håller årsmöte på onsdag!

2014-02-25

På onsdag den 26 februari genomför gruppstyrelsen Måleriet sitt årsmöte. Då är det också dags att välja förtroendevalda till gruppstyrelsen för det kommande året.

Valberedningen har genomfört sitt arbete lämnat namnförslag till de poster som står till val. Förslaget finns redovisat på affischer nere på avdelningarna..

Om du har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram ska du komma på gruppstyrelsens nominerings- och årsmöte och föreslå andra namn till gruppstyrelsen.

Dag:        Onsdagen den 26 februari 2014
Tid:         klockan 14.00 – 15.00
Plats:      Matsal Blå Dörren UEA

Närvaro
Närvaro på mötet, för metallmedlemmar, sker på betald arbetstid enligt Utvecklingsavtalet, UVA. Begär ledigt av din PL.

Välkommen
Hälsar Gruppstyrelsen på Måleriet!