Monteringsförhandlingarna!

2014-02-17

Efter två förhandlingar har inte så mycket blivit bestämt. De fackliga kraven är överlämnade. Reaktionen och svaren från företaget är ännu så länge avvaktande. Den första träffen med arbetsgruppen för nya jobb till Umeå har också hållits

Ännu inget konkret
De inledande förhandlingarna har ännu så länge mest handlat om frågor kring organisation, kommande omställningsarbete och en del mindre frågeställningar.

Ett exempel på en sådan fråga är att företaget ska vara extra gene-rös i att bevilja tjänstledigheter för att prova andra jobb. Företaget meddelar också att man inte mött på något motstånd i frågan om att erbjuda lediga Volvojobb i hela landet med viss förtur för dem som riskerar att förlora jobbet.

Utbildning
Metallklubben har betonat hur viktigt det är att komma igång med utbildningar i ”kritiska kompetenser”. Det innebär konkret att företaget ska erbjuda t.ex. el- och mekanikerutbildningar eftersom dessa kompetenser eventuellt måste ersättas när en turordningslista enligt LAS tas fram. Klubben vill att en intresseanmälning snarast görs för sådana utbildningar.

Avgångspension, m.m.
Företaget har ännu inget svar på kravet om generösa erbjudanden om frivilliga avgångar, t.ex. pensionserbjudande, avgångsbidrag, etc.

Nya jobb?
Klubben har också fått en rapport från den arbetsgrupp som tillsattes på initiativ från landshövdingen. Man jobbar dels med att planera för insatser på kort sikt, dvs. stöd för dem som drabbas av varsel och dels med insatser på längre sikt för att stärka Umeås och regionens industriella struktur. På mötet presenterades ett antal aktiviteter som ska genomföras under våren. Från och med nu blir också IF Metallavdelningen mer delaktiga i arbetet.

Metallklubben
JOC/GuPe