Klubbens nomineringsmöte 28 januari

2014-01-22

Tisdag 28 februari kl. 1330 – 1400 genomför klubben nomineringsmötet inför de stundande fackliga valen. Mötet hålls i Matsal Harmoni.
Vill du föreslå nya företrädare till de fackliga uppdragen måste det ske det på nomineringsmötet.

Ur dagordningen:


 Nomineringar till:
–         Ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen inkl. kassör
–         Ersättare till klubbstyrelsen
–         Revisor och ersättare
–         Försäkringsansvarig,  Studieorganisatör  samt  Mångfaldsansvarig
–         Redaktionskommitté
–         Huvudskyddsombud samt skyddsombud Verksamhetsservice
Aktuell information om pågående förhandlingar

Övriga frågor

OBS!!  För att närvara på mötet måste Du begära och få ledigt. Deltar Du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet.

Välkomna!

metallklubben/joc