Nya arbetstider?

2014-05-23

Som de flesta vet så lämnade företaget ut ett förslag till utökad flexibilitet och justerade arbetstider för dagtid och tvåskift. Förslaget innehåller en utökning av plus och minus, förkortade varseltider, en bank på +/- 200 timmar som kan flyttas över året m.m.

Parterna har genomfört en första träff för att ge företaget möjlighet att förtydliga vad deras förslag innebär. Trycket redovisar här företagets klarlägganden kring sitt förslag till utökad flexibilitet.

Förhandlingsbart
I presentationsmaterialet är det endast ”månadsbelopp” som är föremål för fortsatta förhandlingar. På metallklubbens fråga så säger företaget att även övriga delar i förslaget kan vara förhandlingsbara.

Arbete fredag EM-skift
Tidigare har företagets absoluta krav varit att det måste finnas ett EM-skift på fredagar. Klubben har ställt krav på att ta bort det ”tionde skiftet”, vilket företaget avvisat eftersom man annars inte skulle få personalen att komma på plustiden. Att det nu plötsligt är möjligt är enligt företaget av förhandlings-taktisk natur – man vill få något i utbyte för det ”tionde skiftet”.

Långa tider av plus!
I företagets förslag står det ”Max 6 stora plus i rad och inga begränsningar på lilla plus” Företaget menar att det ska tolkas som det står skrivet, d.v.s. att det inte finns några begränsningar mot att t.ex. köra 6 veckor stora plus, därefter 1 vecka lilla plus följt av sex veckor stora plus o.s.v.  Teoretiskt skulle det kunna innebära 2 år och 2 månader av konstant plus vid tvåskift om läget i systemet är 200 timmar minus.

Stor frihet att lägga ut minus
Företagets förslag är att minustid kan läggas ut med stor frihet för företaget.  Varje enskild dag är möjlig att lägga ut som ”bankad dag” med 7 dagars varsel.  Minus kan läggas ut på fredagar, ytterligare en dag per vecka kan läggas ut utan förhandling. Ska fler dagar per vecka läggas ut så anser företaget att MBL-förhand-ling ska genomföras. Det innebär att företaget efter att ha genomfört en förhandling kan bestämma att fler dagar kan läggas ut, även om parterna inte är överens om detta.

Plus istället för övertid!
De korta varseltiderna har till syfte att företaget ska kunna hantera både konjunktur- och produktionssvängningar. Då räknar företaget med att kraftigt minska övertiden och betalningen för den.

Ersättningsnivån oklar
Företaget anser sig inte redo att nu ange ett månadsbelopp som ersättning för det arbetstidsförslag med flexibilitet som man lagt fram.

Alla driftområden ska ingå
Företaget anser att alla driftområden ska ingå i ett nytt avtal trots att monteringen och material UE ska läggas ner.

Bemanningsföretag
En förutsättning från klubbens sida för att inleda förhandlingar har varit att företaget ska begränsa inhyrningen i framtiden. Utgångspunkten från företagets sida är att ha fortsatt inhyrning, men att man ska titta på frågeställningen och återkomma i frågan.

Unikt förslag
En fråga är om arbetstiden finns på andra företag där vi kan ta del av deras erfarenheter. Företagets svar är att man inte känner till något liknande avtal på andra företag, men att någon måste vara först med ett kraftfullt flexavtal.

Väldigt långtgående
Från klubbens sida så konstateras att det är ett arbetstidsförslag med vida regler för flexibilitet och bestämmande som företaget lagt fram. Klubben kommer att värdera de svar som företaget gett.

En förhoppning är att klubbens förhandlare får många kommentarer från diskussionerna i fikarutorna. 

Företagets representanter meddelade att det kan tänkas att man återkommer med justeringar på några av de punkter som lyftes på träffen.

Metallklubben
Erik