Så här gjorde andra storföretag

2014-05-10

Att döma av de förhandlingar som varit kring personalkonsekvenserna av det stora nedskärnings- och effektiviseringspaket som pågår inom företaget, har Volvo ännu en del att bevisa om man vill kunna kallas ett ansvarstagande företag. Trycket har tittat lite närmare på hur det sett ut när andra storföretag stått inför samma situation, dvs. beslutat att lägga ner verksamheter till följd av omstruktureringar.

Klubben har ställt krav på Volvo som är närbesläktade med vad andra storföretag har visat att det är möjligt att uppnå i förhandlingar. Men ännu så länge har företaget bara duckat i dessa frågor.

Scania i Falun
2006 beslutade Scania att flytta verksamhet från Sibbhult och Falun till huvudfabriken i Södertälje. Ca 1200 personer berördes och företaget förväntade sig en besparing på 300 miljoner årligen.  Så här tog Scania sitt ansvar för beslutet:

 • Alla anställda erbjöds att flytta med jobben.
 • Alla flyttkostnader betalas av företaget. Hjälp att hitta bostad och en beskattningsbar förmån till hyreskostnader de första 18 månaderna med max 6000 kr/mån.
 • Avgångspension för dem som fyllt 58 år med 75 % av lönen fram till 65 års ålder och full pensionsutfyllnad.
 • Scania utlovar intensiva insatser med att skapa ersättningsjobb
 • Vid olika tillfällen utbetalades premier för att klara produktionstakterna

Astra i Umeå
I slutet av 2008 kom beslutet att Astras tillverkning av förpackningar i Umeå skulle läggas ner under 2010 eller senast 2011. Ca 180 personer var då anställda och berördes av beslutet.  Avslutsvillkoren på Astra såg i grova drag ut så här:

 • Arbetsfri uppsägningstid mellan 4 och 12 månader med fulla förmåner.
 • Avgångsersättning som byggs upp med 8000 kr/mån om vissa mål hålls. (Maxbelopp 240 000 kr)
 • Aktiviteter för att erbjuda flytt till andra jobb inom Astrakoncernen. Flyttstöd.

Ericsson i Gävle
900 personer berördes när Ericsson beslutade att lägga ner fabriken i Gävle. Det dystra beskedet kom strax före julhelgen 2009. Ericsson kom överens med de fackliga organisationerna bl.a. om följande:

 • 12 månadslöner i avgångsvederlag. Även kompensation för OB-tillägg, arbetstidsförkortning och lokala förmåner.
 • Möjligt att ansöka om extra pengar till studier med en studieplan. De som hade 25 års anställningstid eller fyllt 50 kunde ansöka om mer pengar.
 • Möjligt att ansöka om extra pengar för dem som rehabiliterats och hade anpassade arbetsuppgifter.
 • Avgångspension för dem som fyllt 58 år med 65 % av lönen fram till 65 års ålder. I lönen ingick även kompensation för bonus och skift samt full pensionsutfyllnad.
 • Avgångspension för dem som fyllt 60 år med 70 % av lönen fram till 65 års ålder. I lönen ingick även kompensation för bonus och skift samt full pensionsutfyllnad.

Metallklubben/joc