SD var och är inte välkomna

2014-03-13

Uttalande från IF Metallklubbens årsmöte:

Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna reser nu land och rike runt för att visa upp en fin fasad och yta. På onsdag hade man inbjudit sig själv att besöka Volvofabriken i Umeå.

IF Metallklubben ser inte Jimmie Åkesson och SD som våra gäster. Deras politik skulle försämra för arbetare. Inriktningen hos SD är att försvaga fackföreningen.

SD röstar med Alliansen i 26 tillfällen i arbetsmarknadsfrågor, endast vid fyra tillfällen med oppositionen.
SD tycker att fackföreningen har för stor makt.
SD vill försämra MBL och LAS.
SD vill splittra den fackliga enheten och försöker starta en egen fackförening.
SD anser att infödda svenska arbetare har mer gemensamt med cheferna än med invandrade arbetskamrater.
SD har uttalat sig om att kvinnor inte diskrimineras lönemässigt utan att det beror på att kvinnorna söker sig till låglöneyrken.
SD står långt ifrån våra fackliga mål om jämlikhet och allas lika värde och strävanden efter att behålla eller stärka alla anställdas positioner på arbetsmarknaden. Tillsammans vill vi kämpa för alla våra medlemmars villkor.