Steg 7 på underhåll

2014-02-19

För fyra år sedan (!) kom parterna överens om att införa ett steg 7 för kvalificerat underhållsarbete. Vid senaste förhandlingen blev kraven i steg 7 fastställda. Det innebär att steg 7 är tillgängligt vid lönerevideringarna i mars. Utöver detta, och som en del av löneavtalet 2013, ska 10 personer få steg 7 från 1 jan 2014.