Styrelsearvoden på AB Volvos stämma!

2014-04-09

Metallklubbens årsmöte tog ett uttalande mot de föreslagna höjningarna av arvodena för ledamöter i AB Volvos styrelse. Sedan dess har frågan rullat vidare. Kritiken mot förslaget har växt i styrka. Ändå blev beslutet att höja arvodena.

Koncernfacksuttalande
I Göteborgsposten publicerades en debattartikel från samtliga ordföranden inom IF Metall Volvo dagen före årsstämman. Kravet var givetvis att styrelsearvodena inte skulle höjas. I debattartikeln, som för övrigt också var införd i VK, gjordes också en koppling till att kostnadsjakten och besparingshetsen inom bolaget riskerar gå ut över en god arbetsmiljö och tillräcklig bemanning.

Stort mediaintresse
Det har varit ett stort mediaintresse i frågan om styrelsearvodena. Stora rikstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet uppmärksammade att IF Metallklubben i Umeå var kritiska i frågan. Till och med satirprogrammet i P 3, Tankesmedjan, gjorde samma iakttagelse och deav sedan med beslutet om att höja styrelsearvodena.

På rätt sida om okey
Av detta kan man dra slutsatsen: Det är viktigt att kritisera skevheter och orättfärdigheter, inte bara i samhället utan också när det tränger in i det egna företaget. I frågan om att höja Carl-Henrik Svanbergs arvode med 44 %, till 3,25 miljoner per år, tillhör vi definitivt en majoritet av befolkningen som anser det fel och orätt att ta ett sådant beslut när bolaget samtidigt skär kostnader som gör tusentals anställda överflödiga.

Metallklubben