Välkommen till klubbens årsmöte!

2014-03-11

Metallklubben genomför sitt årsmöte onsdagen den 12 mars. Produktionen står still för att du ska kunna delta.

På årsmötet kommer vi bland annat att prata om

de senaste i förhandlingarna om nedläggningen av monteringen
inriktning på turordningsregler vid eventuella uppsägningar
uttalande om aktieutdelning och styrelsearvoden
I år har vi delat upp årsmötet till två möten för att alla ska få plats och kunna delta på arbetstid. Vi genomför klubbens årsmöte enligt följande:

Möte 1 Onsdag 12 mars
Tid klockan 13.30-14.30
Plats Matsal Harmoni på UB
Deltagare FM-skift och dagtid UA,UB

Möte 2 Onsdag 12 mars
Tid klockan 14.30-15.30
Plats Matsal Blå Dörren på UEA
Deltagare EM-skift och dagtid UE

Närvaro på mötet sker på betald arbetstid. Produktionen står stilla för att alla medlemmar ska kunna medverka på mötet.

Välkommen
Hälsar Klubbstyrelsen