Värdera alla dina kunskaper!

2015-04-29

Det är drygt 300 metallare som mister jobbet till semestern. Alla ska söka nya jobb och skriva CV mm. Det är många som har mycket goda kunskaper och kompetenser inom diverse områden men man saknar betyg eller intyg kring dessa kompetenser. Det kan till exempel vara att man är eller har varit engagerad i föreningsliv.

I samarbete med Medlefors folkhögskola så ger IF Metall den 6 maj en information om hur du kan validera dina kunskaper från hela ditt liv.

Validering betyder att man gör en bedömning, en värdering och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har, även om man inte har formella betyg från en skola.

Du som anmäler dig till en validering kommer att bedömas i följande områden: demokratisk- och social kompetens, men också organisatorisk- och ledningskompetens.

Valideringen sker under juni månad och ni erhåller ett kompetensbevis för att använda i CV som beskriver dig själv.

Information

En information om hur valideringen går till görs på ordinarie gruppmötestid till alla uppsagda på samma sätt som annan information genomförts. På onsdag vecka 19 ges en första information.

Dag:    6 Maj 2015
Plats:   UEA Kontaktcentrum
Tider:
Dagtid              12.52 – 13.42
FM-skift           13.42 – 14.30
EM-skift           14.30 – 15.18

Intresserade är alltså välkomna för mer information.

Vill du ha ytterligare information innan den 6 maj kan du kontakta metallklubbens studieansvarig

Joacim Eliasson via mail Joacim Eliasson eller telefon 090 862 76 69.

Metallklubben
JE