4-skift på presshallen!

2015-04-28

En partsgemensam arbetsgrupp har tittat över former för flexibilitet på presshallen eftersom programmen inte fyller ett 4-skift. Klubbens förslag är att schemalägga ATK och därigenom minska drifttiden.

Klubbens förslag anpassar drifttiden bättre till programmet, sänker kostnaden för företaget, men utan att sänka grundkapaciteten. Företaget lyssnar inte på det örat. Treskift med rastkörning är företagets modell.

Kortsiktiga besparingar
Klubben är mycket kritisk till att företaget enbart är ute efter att minska kostnader utan hänsyn till konsekvenserna för operatörerna eller för verksamhetens långsiktiga bästa. Det är fel att pressa in ett treskift när programmet för resten av året ligger över treskiftets kapacitet.

Ingen flexibilitet
Företaget menar att deras förslag innebär flexibilitet. Det är fel. Deras modell bygger på att ändra kapaciteten genom att slänga folk in och ut ur verksamheten. Klubben anser att den värdefulla flexibiliteten är att man med samma bemanning och skiftgång kan anpassa sig till volymsvängningar. Den flexibiliteten avvisar företaget.

Lär av Skövde och Köping
De andra fabrikerna i Volvo som har tunga skiftformer går en helt annan väg än Umeåfabrikens ledning. Där har man tecknat ett nytt avtal som också har högsta Volvoledningens välsignelse.

Det bygger på stabila skiftformer och stabil bemanning. Flexibilitet bygger där på andra faktorer än att jaga kostnader.

Chansning
Det räcker inte med ett ordinärt treskift. Företaget vill därför införa rastkörning. Det är inte detsamma som det uppsagda avtalet om Kontinuerlig körning. Med rastkörning ska alla ha fasta pauser och raster. Den lägre bemanning som råder över alla pauser och raster kan innebära fler stopp eftersom det inte finns bemanning på alla positioner. Treskiftet har ingen marginal att hantera störningar. Leveransförseningar och övertidskostnader äter upp besparingen snabbt.

Ta hem pressjobb
För klubben är det en självklarhet att den första åtgärden för att kompensera för lägre volymer är att ta hem pressjobb från Olofström. Företaget har inte gjort något i denna fråga.

Konsekvenser av treskift
Bemanningen i presshallen minskar. Vid rastkörning måste skiften ha en överbemanning, men totalt beräknas ca 10 personer bli över.

Företaget tänker också ändra start- och stopptiderna för skiften trots att det finns ett starkt motstånd till detta bland personalen.

Förhandling
Företaget vill köra in ett treskift så snart det bara går. Man har knappt tid att låta klubben få material och möjlighet att gå igenom frågan ordentligt. Vår utgångspunkt är att väga samman besparingar, flexibilitet, företagets behov men också personalens behov.

Alla som arbetar inom verksamheten måste respekteras. Det är viktigt att personalens åsikter också vägs in vid arbetstidens förläggning.

Trots alla faktorer som talar för att behålla fyrskiftet vill företaget tvinga igenom sin uppfattning. Tänk om!

Förhandlingarna fortsätter.

Metallkluben
JOC