Arbetstider fyrskift

2015-04-09

För drygt ett år sedan ville företaget justera och ändra arbetstiderna för de fyrskift som vi idag har på fabriken. Det arbetet lades på is av företaget, men nu vill man starta ett arbete för att lägga fast en arbetstid för fyrskift.

Fyrskift finns idag inom produktion i Presshallsskeppet, logistik UA/UB och förbehandling på måleriet. Fyrskift finns dessutom inom underhåll på DO 2. 3 och 4. Totalt är det cirka 150 st som arbetar fyrskift.

Vi har idag olika sex olika arbetstider för de fyrskift som vi har på företaget. Orsaken till de olika arbetstiderna är att de växt fram utifrån verksamhetens behov, alltså individens och företagets.

Företaget vill nu skapa en arbetstid som de anser passar företaget bättre. Deras förslag är förvisso ingen av de arbetstider vi har idag, men de anser ändock att det är något att sträva efter.

Som en start vill företaget genomföra ett test för de 16 som arbetar inom underhåll på kaross. Parterna har ännu inte suttit i förhandlingar kring detta utan i dagsläget genomförs en riskbedömning av effekterna att genomföra förändringar inom fyrskiftet.

Klubben återkommer när det finns mer att informera om.

Metallklubben
GuPe